yh533388银河(百度VIP认证)-最新App Store下载

欢迎来到yh533388银河!客服服务热线:0592-5175908
密封钉3D-AI检测

1.核心技术:

       定制化的成像技术

       3D相机拍摄高度方向信息

       2D相机拍摄针孔/发黑等信息

       超高精度视觉系统

       3D相机:Z轴0.4um,X轴0.5um

       2D相机:单像素精度0.002mm/pixel

       在线高速检测

       节拍 5s/pcs

       无需人工复判

       MES无缝对接


功能特点

2.应用行业

    新能源锂电:检测密封钉焊接不良:爆孔、焊穿、气孔等

   该领域处于技术领先地位


3.效益体现

提升出货良率1%

较小空间高度集成2D和3D检测


XML 地图